ธุรกิจอสังหาฯ เชิงพาณิชย์

ว่าด้วยธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า และตลาดพื้นที่ค้าปลีก ซึ่งสำนักงานให้เช่าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวไม่มากนัก