ธุรกิจสำนักงานยังคงเติบโต

กิจการอาคารพาณิชย์เป็นหนึ่งในธุรกิจสำคัญของวงการอสังหาริมทรัพย์ โดยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลมีกิจการสำนักงานให้เช่าเป็นธุรกิจหนึ่งที่สำคัญ ซึ่งแน่นอนว่าได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่นเดียวกับธุรกิจอื่น อย่างไรก็ตาม ฝ่ายวิจัยของบริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จำกัด ระบุว่ากิจการอาคารให้เช่า เป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ของโรคโควิด-19 น้อยที่สุด

มีอัตราเติบโตต่อเนื่อง

แม้ภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงซบเซา แต่อาคารสำนักงานให้เช่าในเขตกรุงเทพฯกลับมีอัตราขยายตัวต่อเนื่อง โดยในช่วงไตรมาส 2 มีพื้นที่เพิ่มขึ้น 134,053 ตารางเมตร จากการเปิดตัว 5 โครงการ ส่งผลให้พื้นที่รวมในช่วง 6 เดือนแรก (มกราคม-มิถุนายน) หรือครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2563 ขยับขึ้นเป็น 8.991 ล้านตารางเมตร

ผู้สันทัดกรณีคาดว่า ในปี 2563 จะมีพื้นที่อาคารสำนักงานเพิ่มขึ้นทั้งหมด 329,255 ตารางเมตร ขณะที่ปี 2564 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 368,032 ตารางเมตร และปี 2565 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก 401,174 ตารางเมตร

อัตราการเช่ายังคงสูง

ส่วนอัตราการเช่าพื้นที่อาคารในเขตศูนย์กลางธุรกิจ (Central Business District: CBD) ของกรุงเทพฯในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 93% โดยพื้นที่สุขุมวิทยังคงครองแชมป์มีอัตราการเช่าสูงสุด ขณะที่บริเวณรอบนอกกรุงเทพฯ (Non- Central Business District: Non-CBD) มีอัตราการเช่ามากถึง 98.4% แม้ช่วงไตรมาส 2 อัตราการเช่าจะลดลงจากไตรมาส 1 เล็กน้อยก็ตาม

ค่าเช่าลดลงเล็กน้อย

ในส่วนของค่าเช่าช่วงไตรมาส 2 ปรับลดลงจากไตรมาส 1 เล็กน้อย ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเจ้าของอาคารลดค่าเช่าให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ค่าเช่าสำนักงานเกรดเอในพื้นที่ CBD เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,100 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ปรับขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ประมาณ 5%