บริษัทยอดเยี่ยม

ว่าด้วยเรื่องของบริษัทตัวแทนหรือนายหน้าในวงการอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมแห่งปี ซึ่งมีหลายบริษัทด้วยกัน