รวมยอดนายหน้าแห่งปี

องค์กรที่มีบทบาทสำคัญในด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ นอกจากบริษัทที่เป็นเจ้าของโครงการแล้ว ยังมีบริษัทตัวแทน (Real Estate Agent) หรือบริษัทนายหน้าด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากเจ้าของโครงการหลายบริษัทมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการทำงานขายโครงการขนาดใหญ่ หรือบางบริษัทมีความชำนาญเฉพาะการก่อสร้างอาคารอย่างเดียว โดยยังขาดประสบการณ์ด้านการขาย ทำให้ต้องพึ่งมืออาชีพอย่างบริษัทตัวแทนช่วยทำการตลาดให้

ทังนี้ บริษัทตัวแทนชั้นนำที่ได้รับการยอมรับเรื่องฝีมือด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมีให้เลือกใช้บริการจำนวนมาก โดยส่วนหนึ่งคือกลุ่มบริษัทที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประจำปี (Best Real Estate Agency in Thailand) จากการมอบรางวัล Dot Property Thailand Awards

8 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี

สำหรับบริษัทที่คว้ารางวัล บริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยมของไทย ประจำปี พ.ศ. 2562 (Best Real Estate Agency in Thailand 2019) มีทั้งหมด 8 บริษัท ดังนี้

  • บริษัท เอเชีย เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (Asia Central Property) อยู่ที่กรุงเทพฯ
  • บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (Plus Property) อยู่ที่กรุงเทพฯ
  • บริษัท เซนต์ เจมส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (St.James Properties) อยู่ที่จังหวัดภูเก็ต
  • บริษัท ศาลา เอสเตท (ประเทศไทย) จำกัด (Sala Estate (Thailand)) อยู่ที่กรุงเทพฯ
  • บริษัท สุพรีม เรียล เอสเตท จำกัด (Supreme Real Estate) อยู่ที่กรุงเทพฯ
  • บริษัท บริดจ์ เอสเตท จำกัด (Bridge Estate) อยู่ที่กรุงเทพฯ
  • บริษัท พัทยา พร็อพเพอร์ตี้ เบส จำกัด (Pattaya Property Base) อยู่ที่พัทยา จังหวัดชลบุรี
  • บริษัท พัทยา ฟอเรนเนอร์ เซอร์วิส จำกัด (Pattaya Foreigner Service) อยู่ที่พัทยา จังหวัดชลบุรี

ส่วนการมอบรางวัลประจำปี 2563 จัดขึ้นในวันที่ 17 กันยายน ท่านที่สนใจสามารถค้นหาดูข่าวได้ในโลกออนไลน์